Analýzy

Analýzy riešení internetových obchodov B2C, B2B a webových stránokAk ste už niekedy realizovali napríklad tvorbu e-shopu alebo rozsiahlejších www stránok bez dôkladnej analýzy, možno ste zaznamenali predlžovanie termínov a navyšovanie rozpočtov prostredníctvom nadpráce, ktorú vám dodávateľ vyfakturoval, pretože tvrdil, že niektoré záležitosti neboli v zadaní alebo že ste sa pôvodne dohodli inak. Analýzy a z nich vyplývajúce technické špecifikácie preto vnímame ako základný pilier tvorby úspešných internetových obchodov a webových lokalít.

Analýza chráni dodávateľa i zákazníka

Do „divokých“ implementácií našich systémov, či už ide o internetové obchody ShopCentrik alebo webové stránky vystavané na redakčnom systéme MediaCentrik, sa bez nich zásadne nepúšťame. Kvalitne vykonané analýzy totiž chránia nielen nás - dodávateľa softvéru, ale najmä našich zákazníkov, pretože vďaka písomne spracovanej špecifikácii vedia, čo kupujú, ako sa ich budúca aplikácia bude správať, ako si bude vymieňať dáta s ostatnými podnikovými systémami, koľko presne bude stáť a za ako dlho bude hotová.

Ako prebiehajú analýzy a čo je ich výstupom

Úspešné riešenie vnímame ako vyváženú kombináciu špičkových technológií, marketingového a obchodného prístupu, preto je pri analýzach vhodná účasť kompetentných osôb za IT, obchod, marketing a logistiku zo strany zákazníka. Každý z týchto špecialistov totiž máva svoje vlastné ciele a názory na budúce riešenia. Tieto ciele a záujmy je potrebné zjednotiť, nájsť medzi nimi možné kompromisy a skĺbiť ich s našimi skúsenosťami z tvorby e-shopov, webovsystémovej integrácie. Výsledkom je potom spoločná definícia cieľov ako po technickej, tak marketingovej a obchodnej stránke. Až definícia cieľov je nevyhnutným predpokladom pre kvalitnú analýzu.

 

analýzyimplementácia   integráciamarketingservis 24/7
Analýzy e-shopov B2C, B2B a webových riešeníTvorba a implementácie e-shopov B2C, B2B a www stránokSystémová integrácia internetových obchodov a ekonomických systémovInternetový marketing pre e-shopy a webyServis internetových obchodov a webových riešení

Veľký dôraz sa dnes s ohľadom na potrebu znižovania prevádzkových réžií a flexibilita činností kladie na systémovú integráciu navrhovaných riešení s podnikovými systémami (ekonomický systém, skladová evidencia, logistika, ERP, CRM, napojenie na dodávateľa a pod.) a bezpečnú výmenu dát medzi týmito systémami.

Analýza priamo u klienta zvyčajne trvá jeden až dva dni, keď postupujeme podľa našich najlepších praktík, teda v súlade so stanovenými postupmi a metodikami. Následne sa získané poznatky spracovávajú a zvyčajne do dvoch až troch týždňov je analýza spracovaná vo forme dokumentu s názvom Technické špecifikácie. V priebehu tvorby špecifikácie sa zákazníkovi ešte môžu klásť požiadavky na upresnenie alebo je mu predkladaných niekoľko riešení jednotlivých problémov, aby sa zo svojho pohľadu vyjadril k najoptimálnejšiemu variantu. Ak je to potrebné, realizujú sa ďalšie spresňujúce stretnutia, ktoré však už cenu dohodnutej analýzy nijako neovplyvňujú.

Výsledkom je teda technická špecifikácia, ktorá sa po schválení klientom stáva neoddeliteľnou prílohou implementačnej zmluvy. V technickej špecifikácii je bežnou rečou špecifikovaná budúca funkčnosť poskladaná z existujúcich modulov systému, prispôsobenia modulov na mieru a eventuálnych dodatočných vývojov. Rovnako je tu zakalkulovaná prácnosť, z ktorej vychádza harmonogram realizácie a záväzná cena budúceho riešenia.

Dôležitá je mapa zodpovedností na oboch stranách

Je veľmi dôležité, aby klient určil zodpovedné osoby za svoju stranu a ich kompetencie pre jednotlivé oblasti (obchod, marketing, logistika, IT) a tieto informácie nám odovzdal v písomnej forme. Samozrejme nevadí, ak za niektoré oblasti hovorí len jedna osoba. Zmyslom je poznať mapu zodpovednosti, mať možnosť komunikovať s kompetentnými osobami a vedieť, že rozhodnutie alebo názor takýchto osôb má skutočnú váhu.

Neefektívne pre obe strany sú situácie, kedy sa na analýze podieľajú rôzni pracovníci prichádzajúci s rozporuplnými požiadavkami a dodávateľ nevie, ktoré z názorov sú určujúce. Podobne zložitá situácia nastáva v okamihu, keď sa časť pracovníkov poctivo zúčastňuje analýzy i pripomienkového konania a až na konci sa objaví osoba so skutočnými kompetenciami, v extrémnom prípade s inými názormi.

Čo ďalej?

Ak vás informácie zaujali, môžete zvoliť niektorý z nasledujúcich krokov:

*:
*:
 :

Odesláním této registrace uděluje objednavatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 24725382, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 169090 jako správci v rozsahu výše uvedeného formuláře za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům.

Objednavatel (subjekt údajů) bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností a práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše služby

Najradšej víťazíme u vás zákazníkov. Potešia nás ale samozrejme aj víťazstvá v súťažiach, kde svoje sily meriame s konkurenciou. Sme pyšní najmä na veľké americké víťazstvá, ktoré naša …

Certifikácie sú dôkazom kvalifikácie. Pre vás zákazníkov predstavujú výhodu. Môžete vďaka nim ľahko odlíšiť kvalitných od menej kvalitných dodávateľov aplikácií, či už ide o e-shopy alebo www str…

Pri tvorbe internetových obchodov i www stránok využívame najnovšie technológie spoločnosti Microsoft a vieme, prečo to robíme. Vďaka tomu sú naše aplikácie výkonné, bezpečné a ľahko ro…

Internetové obchody našich klientov sú poistené na dvadsať miliónov korún. A aký to pre vás má význam? Či už využívate internetový obchod ShopCentrik alebo FastCentrik, mali by ste vedieť, že sme…

  • NetDirect s.r.o.
  • Bezplatná linka SR: 0800 700 111

  • Bezplatné linky ČR: 800 666 222, 800 666 333