Internetový marketing

Internetový marketing, e-marketingMôžete mať najlepší e-shop alebo stránky na svete. Ak k nim nedokážete priviesť cielené masy návštevníkov, budú stáť opustené ako kôl v plote. Práve privedenie návštevníkov je úlohou internetového marketingu, ktorý - rovnako ako pri ostatných činnostiach - možno robiť buď dobre, alebo zle a nič extra medzi tým neexistuje. Našťastie internet nahráva vám, zadávateľom reklamy. Účelnosť vynaložených prostriedkov možno presne merať, a tak merajte, vyhodnocujte a pracujte iba s tými, ktorí majú najlepšie výsledky.

Štatistiky šetria vaše peniaze

Nepodceňujte štatistiky (napr. Google Analytics). Naučte sa im rozumieť hoci s našou pomocou. Pravidelne, najlepšie pri každej rannej káve, ich sledujte a premýšľajte nad nimi. Čoskoro zbadáte, že sa z nich dozvedáte niekoľko dôležitých vecí a dokážete svoj e-shop alebo web lepšie riadiť. Čoskoro budete získavať čoraz lepšie odhady efektivity inzercie aj jej návratnosti. Budete vnímať veľa informácií o správaní sa zákazníkov a naučíte sa objektívne posudzovať senzačné ponuky rôznych reklamných agentov, ktorých často zaujímajú len vaše peniaze, nie váš komerčný úspech. Prídete na to, že dokážete riadiť váš rast s omnoho menšími investíciami ako na začiatku.

Prostredníctvom partnerov realizujeme e-marketing v celej šírke

Naša spoločnosť je dodávateľom špičkových riešení e-shopovwebových stránok. Dodávame ich na kľúč, aby sme ich zadávateľa zbytočne nezaťažovali a mohli sa aj počas realizácie naďalej venovať podstate svojej činnosti. Dokonalé technické riešenie vystavané na najmodernejších technológiách je však len predpokladom a nie zárukou skutočného úspechu. Ten je podmienený kvalitne vykonávanou propagáciou, ktorá nielenže privedie zákazníkov, ale zároveň zbytočne nemrhá peniazmi zadávateľa.

 

analýzyimplementácia   integráciamarketingservis 24/7
Analýzy e-shopov B2C, B2B a webových riešeníTvorba a implementácie e-shopov B2C, B2B a www stránokSystémová integrácia internetových obchodov a ekonomických systémovInternetový marketing pre e-shopy a webyServis internetových obchodov a webových riešení

Keďže prostriedky internetového marketingu sú veľmi rôznorodé a ide o dynamicky sa meniaci odbor, ponúkame našim zákazníkom e-marketingové služby realizované nami overenými a špecializovanými partnermi. Našej spoločnosti tento prístup umožňuje maximálne sústredenie sa na oblasť vývoja a nasadzovania aplikácií pre elektronickú komerciu. Klienti na druhej strane získavajú možnosť slobodnej voľby, pretože je len na nich, či budú v oblasti internetového marketingu spolupracovať s našimi partnermi alebo inými firmami.

Kľúčovým partnerom pre oblasť internetového marketingu je pre nás spoločnosť ACOMWARE, ktorá je schopná realizovať činnosti:

 • Analýzy konkurencie
 • Analýzy potrieb
 • Tvorba marketingových stratégií a konceptov
 • Komplexná správa marketingových kampaní
 • Vyhodnocovanie efektivity (reporting)
 • Písanie textov pre web (copywriting)
 • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
 • Budovanie spätných odkazov (linkbuilding)
 • Správa PPC kampaní
 • Správa kontextových kampaní
 • Správa bannerových kampaní
 • Návrhy webových konceptov
 • Návrhy a správa Microsites
 • Budovanie firemných blogov
 • Budovanie on-line komunít (FaceBook, Twitter, LinkedIn)
 • Provízne systémy (affiliate)
 • E-mail marketing (newslettery)
 • Súťaže
 • Projektové návrhy webov
 • Analýzy prístupnosti
 • Užívateľské testovanie webu
 • Mystery shopping
 • Vytváranie aliancií
 • Registrácie na vyhľadávačoch (porovnávačoch) tovaru
 • On-line PR
 • Budovanie značky

Čo ďalej?

Ak vás informácie zaujali, môžete zvoliť niektorý z nasledujúcich krokov:

*:
*:
 :

Odesláním této registrace uděluje objednavatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 24725382, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 169090 jako správci v rozsahu výše uvedeného formuláře za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům.

Objednavatel (subjekt údajů) bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností a práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše služby

Najradšej víťazíme u vás zákazníkov. Potešia nás ale samozrejme aj víťazstvá v súťažiach, kde svoje sily meriame s konkurenciou. Sme pyšní najmä na veľké americké víťazstvá, ktoré naša …

Certifikácie sú dôkazom kvalifikácie. Pre vás zákazníkov predstavujú výhodu. Môžete vďaka nim ľahko odlíšiť kvalitných od menej kvalitných dodávateľov aplikácií, či už ide o e-shopy alebo www str…

Pri tvorbe internetových obchodov i www stránok využívame najnovšie technológie spoločnosti Microsoft a vieme, prečo to robíme. Vďaka tomu sú naše aplikácie výkonné, bezpečné a ľahko ro…

Internetové obchody našich klientov sú poistené na dvadsať miliónov korún. A aký to pre vás má význam? Či už využívate internetový obchod ShopCentrik alebo FastCentrik, mali by ste vedieť, že sme…

 • NetDirect s.r.o.
 • Bezplatná linka SR: 0800 700 111

 • Bezplatné linky ČR: 800 666 222, 800 666 333