Rozvoj vedomostí klientov

Rozvoj znalostí klientůV portfóliu máme viac ako 1000 internetových obchodníkov a prevádzkovateľov webových stránok. Stretávame sa s nimi, rozprávame si o ich podnikaní, analyzujeme a spoločne plánujeme. Za roky praxe a stretávania sa s klientmi stále intenzívnejšie vnímame, že práve znalosti sú jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich úspech. Robíme preto maximum pre rozvoj znalostí klientov, aby sme im uľahčili podnikanie a pomohli v raste.

Články a e-mailoví spravodajcovia

Pravidelne tvoríme články, v ktorých zákazníkov informujeme o novinkách v našich systémoch FastCentrik (internetový obchod), ShopCentrik (internetový obchod) a MediaCentrik (redakčný systém). Nevynechávame ani informácie o dianí v NetDirecte a novinky zo sveta elektronickej komercie, ktoré zverejňujeme na serveri NetShopper.

Články sa klientom periodicky doručujú do e-mailových schránok a klienti sú takto pravidelne informovaní bez toho, aby museli aktívne hľadať informácie na našich produktových weboch.

Workshopy, semináre a študijné materiály zadarmo

Pre klientov organizujeme akcie rôznych formátov zamerané najmä na rozvoj ich vedomostí v oblasti internetového marketingu. Účastníci zakaždým dostanú vytlačené študijné materiály alebo knihy.

Tieto stretnutia vnímame ako veľmi užitočné, pretože okrem nadobudnutých vedomostí umožňujú aj vzájomné spoznávanie sa obchodníkov a často medzi nimi dochádza k začiatku obchodnej a marketingovej spolupráce.

Všetkým klientom sa snažíme poskytovať príležitosť na vzdelávanie bez ohľadu na ich veľkosť. Dôkazom je napríklad zoznam školení určených pre užívateľov lacného e-shop systému FastCentrik.

Ukážka jedného z našich celodenných workshopov konaná v sídle spoločnosti Microsoft
Ukážka jedného z našich celodenných workshopov konaná v sídle spoločnosti Microsoft

Workshopu na tému internetový marketing sa zúčastnilo vyše 80 klientov
Workshopu na tému internetový marketing sa zúčastnilo vyše 80 klientov

Konzultácie

S našimi klientmi sa radi stretávame a napomáhame im od prvých krokov v napĺňaní ich vízií. Všetkým novým klientom ponúkame úvodné marketingové konzultácie zadarmo, kde spoločne definujeme ciele a stratégie pre ich dosiahnutie s ohľadom na možný marketingový rozpočet. Samozrejme sa s nimi potom stretávame aj naďalej, kedy analyzujeme rozvoj ich riešení i merateľné výsledky marketingových aktivít.

Ukážka tlačenej SEO knihy, ktorú naši klienti získavajú zadarmo
Ukážka tlačenej SEO knihy, ktorú naši klienti získavajú zadarmo

Čo ďalej?

Ak vás informácie zaujali, môžete zvoliť niektorý z nasledujúcich krokov:

*:
*:
 :

Odesláním této registrace uděluje objednavatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 24725382, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 169090 jako správci v rozsahu výše uvedeného formuláře za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům.

Objednavatel (subjekt údajů) bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností a práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše služby

Najradšej víťazíme u vás zákazníkov. Potešia nás ale samozrejme aj víťazstvá v súťažiach, kde svoje sily meriame s konkurenciou. Sme pyšní najmä na veľké americké víťazstvá, ktoré naša …

Certifikácie sú dôkazom kvalifikácie. Pre vás zákazníkov predstavujú výhodu. Môžete vďaka nim ľahko odlíšiť kvalitných od menej kvalitných dodávateľov aplikácií, či už ide o e-shopy alebo www str…

Pri tvorbe internetových obchodov i www stránok využívame najnovšie technológie spoločnosti Microsoft a vieme, prečo to robíme. Vďaka tomu sú naše aplikácie výkonné, bezpečné a ľahko ro…

Internetové obchody našich klientov sú poistené na dvadsať miliónov korún. A aký to pre vás má význam? Či už využívate internetový obchod ShopCentrik alebo FastCentrik, mali by ste vedieť, že sme…

  • NetDirect s.r.o.
  • Bezplatná linka SR: 0800 700 111

  • Bezplatné linky ČR: 800 666 222, 800 666 333