Servisná podpora

Servisní podporaV kvalite servisu sa malé softvérové firmy odlišujú od väčších a veľkých. Malí výrobcovia e-shopov a webov disponujú obmedzenými ľudskými zdrojmi a stačí niekoľko nových zložitejších zákaziek, aby bol ich personál na dlhý čas preťažený. V týchto firmách nebýva servis oddelený od produkcie, nie sú vyladené procesy, nedokumentuje sa a použitie obvyklých nástrojov a metrík býva vzácnosťou. Práve kvalita servisu však môže byť veľmi obmedzujúca vo vašom raste, keď očakávate pružné reakcie na požiadavky.

Ako to robíme my

V našej firme existuje samostatné servisné stredisko, ktoré sa nezúčastňuje na realizácii nových zákaziek, ale realizuje len požiadavky na opravy chýb a rozvoj funkčností existujúcich riešení. Stredisko je dostatočne dimenzované a priebežne posilňované podľa potreby.

 

analýzyimplementácia   integráciamarketingservis 24/7
Analýzy e-shopov B2C, B2B a webových riešeníTvorba a implementácie e-shopov B2C, B2B a www stránokSystémová integrácia internetových obchodov a ekonomických systémovInternetový marketing pre e-shopy a webyServis internetových obchodov a webových riešení

Personál tvoria skúsení programátori, databázoví špecialisti, testeri aj analytici, ktorí dokážu kvalifikovane reagovať na ľubovoľnú požiadavku zákazníka. Čo sa týka servisu, platí u nás pravidlo výmeny, keď vždy časť zamestnancov pravidelne migruje medzi strediskami vývoja, výroby a servisu. Tento princíp zaisťuje intenzívne zdieľanie informácií a prelínanie tímov.

Servis využíva veľmi pokročilý helpdeskový systém (HelpDesk) napojený na ďalšie systémy organizácie, ako sú CRM, ERP, intranet a ponukový systém. Každý z našich klientov, ktorý využíva internetový obchod alebo redakčný systém, získava webový prístup do HelpDesku zadarmo a môže ho bezplatne využívať.

Pre chod servisu využívame vnútropodnikové normy a smernice vychádzajúce z Integrovaného systému riadenia akosti podľa ČSN EN ISO 9001:2001, na ktorý sme certifikovaní. Hoci v našich radoch pracujú skúsení a certifikovaní odborníci, môže sa stať, že urobia vzhľadom na zložitosť softvérových aplikácií chybu, ktorá klientovi spôsobí finančné škody. Pre tento účel sme poistení na čiastku 20 miliónov českých korún.

Ukážka HelpDesku, ktorý naši klienti veľmi dobre poznajú
Ukážka HelpDesku, ktorý naši klienti veľmi dobre poznajú

HelpDesk poskytuje najmä tieto možnosti

 • ovládanie prostredníctvom webového prehliadača
 • vkladanie servisných požiadaviek
 • vkladanie požiadaviek na kalkulácie
 • určovanie typov požiadaviek a priorít požiadaviek zákazníkmi
 • zasielanie SMS servisným pracovníkom v prípade vloženia kritickej servisnej požiadavky
 • prehľad zákazníka o pridelených riešiteľoch, reakčných časoch a časoch realizácie
 • schvaľovanie odvedenej práce zákazníkom
 • obojsmerná a evidovaná diskusia nad jednotlivými požiadavkami
 • zasielanie kópií všetkých servisných správ zákazníkovi na e-mail
 • generovanie score kariet u klientov, ktorí túto činnosť majú garantovanú zmluvne
 • interné štatistiky umožňujúce hodnotenie členov servisného tímu
 • interné štatistiky umožňujúce plánovanie personálnych kapacít servisu
 • viac prístupov (loginov) pre jedného zákazníka
 • možnosť združenia viacerých projektov pod jedným zákazníckym prístupom (loginom)

Ukážka Score karty v HelpDesku, ktorá ukazuje, ako štatisticky plníme garancie zmluvných záväzkov u klienta
Ukážka Score karty v HelpDesku, ktorá ukazuje, ako štatisticky plníme garancie zmluvných záväzkov u klienta

Tri úrovne postimplementačnej podpory pri systémoch ShopCentrik a MediaCentrik

Zákazníci, ktorí využívajú internetový obchod ShopCentrik alebo redakčný systém MediaCentrik, si môžu vybrať z troch taríf Zmluvy o postimplementačnej podpore (SLA):

 • Basic
 • Standard
 • VIP

Jednotlivé tarify sa rôznia v rozsahu poskytovaných služieb (napríklad vrátane bezplatných konzultácií, bezplatných aktualizácií modulov systémového jadra a pod.) a v garanciách, ktoré sa týkajú napríklad termínu nástupu na opravu a pod.

Servisná podpora pri systéme FastCentrik

Podpora klientov, ktorí využívajú internetový obchod FastCentrik sa riadi zmluvou. Servisné požiadavky realizuje samostatné oddelenie Starostlivosti o zákazníkov systému FastCentrik.

Čo ďalej?

Ak vás informácie zaujali, môžete zvoliť niektorý z nasledujúcich krokov:

*:
*:
 :

Odesláním této registrace uděluje objednavatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 24725382, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 169090 jako správci v rozsahu výše uvedeného formuláře za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům.

Objednavatel (subjekt údajů) bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností a práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše služby

Najradšej víťazíme u vás zákazníkov. Potešia nás ale samozrejme aj víťazstvá v súťažiach, kde svoje sily meriame s konkurenciou. Sme pyšní najmä na veľké americké víťazstvá, ktoré naša …

Certifikácie sú dôkazom kvalifikácie. Pre vás zákazníkov predstavujú výhodu. Môžete vďaka nim ľahko odlíšiť kvalitných od menej kvalitných dodávateľov aplikácií, či už ide o e-shopy alebo www str…

Pri tvorbe internetových obchodov i www stránok využívame najnovšie technológie spoločnosti Microsoft a vieme, prečo to robíme. Vďaka tomu sú naše aplikácie výkonné, bezpečné a ľahko ro…

Internetové obchody našich klientov sú poistené na dvadsať miliónov korún. A aký to pre vás má význam? Či už využívate internetový obchod ShopCentrik alebo FastCentrik, mali by ste vedieť, že sme…

 • NetDirect s.r.o.
 • Bezplatná linka SR: 0800 700 111

 • Bezplatné linky ČR: 800 666 222, 800 666 333