Systémová integrácia

Systémová integráciaSystémová integrácia je proces, pri ktorom sa prepájajú navzájom nezávislé systémy tak, aby spolu komunikovali. Typicky sa prepájajú e-shopy s ekonomickými systémami. Naša spoločnosť patrí k najvýznamnejším systémovým integrátorom na českom a slovenskom trhu. V oblasti internetových obchodov nemáme na našom trhu konkurenta, ktorý by štandardne napájal na také široké portfólio ERP systémov.

Systémovej integrácii sa nevyhnete

Internetový obchod, ktorý má zarábať peniaze, sa nedá zmysluplne prevádzkovať bez napojenia na účtovníctvo, ekonomický a skladový systém alebo ich najvyšší variant označovaný pojmom ERP.

Rovnako môže byť vhodné napojiť na ďalšie dátové zdroje webové stránky, ktoré môžu napríklad z CRM systému načítavať telefónny zoznam alebo v privátnych sekciách intranetu manažérom zobrazovať agregované ekonomické prehľady získané z účtovného systému.

Prínosy systémovej integrácie

  • Vylúčenie ľudského faktora tam, kde nie je nevyhnutný
  • Úspora prevádzkových/mzdových nákladov
  • Spružnenie obchodnej činnosti
  • Lepšia informovanosť vlastných pracovníkov
  • Lepšie služby poskytované nakupujúcim a zvyšovanie ich lojality

Ak je systémová integrácia vykonaná kvalitne, nezávislé systémy si úplne automaticky a oboma smermi vymieňajú potrebné dáta. Napríklad objednávka vytvorená prostredníctvom internetového obchodu je bezodkladne zapísaná do ekonomického systému bez toho, aby sa na tomto procese musela podieľať nejaká osoba. Šetria sa mzdové náklady a zabraňuje sa vzniku chýb, ktoré by mohli vzniknúť omylom alebo únavou personálu.

 

analýzyimplementácia   integráciamarketingservis 24/7
Analýzy e-shopov B2C, B2B a webových riešeníTvorba a implementácie e-shopov B2C, B2B a www stránokSystémová integrácia internetových obchodov a ekonomických systémovInternetový marketing pre e-shopy a webyServis internetových obchodov a webových riešení

Celá obchodná činnosť sa spružní. Obchodníci vo svojom ekonomickom systéme hneď vidia všetky nové objednávky aj zákazníkov. Produkty aj cenotvorbu spravujú iba na jedinom mieste - v ekonomickom systéme - a nemusia sa učiť obsluhovať administráciu e-shopu.

Nakupujúci, najmä v internetových obchodoch typu B2B, môžu vidieť časť personifikovaných dát, ktoré sa týkajú priamo ich a sú získavané z informačného systému. Klient si tak môže zobraziť zoznamy vydaných dokladov, stavy zákaziek, online skladovú dostupnosť a pod. Záleží len na úrovni práv, ktorými na e-shope disponuje.

Riziká systémovej integrácie

Systémová integrácia je jedným z najnáročnejších disciplín v oblasti tvorby softvéru. Stačí si uvedomiť, že sú napojované heterogénne systémy, ktoré primárne neboli určené na to, aby spolu komunikovali. Integrácia z nich má vytvoriť homogénny harmonický celok, ktorý „zrastie“ a na pozadí si bude vymieňať správne informácie za akýchkoľvek okolností.

Systémová integrácia zároveň predstavuje tri obrovské riziká. Prvé pramení z nutnosti výmeny osvedčených a presných dát. Predstavte si e-shop so stovkami objednávok denne a stav, keď zistíte, že niektorej skupine zákazníkov ste určitý čas predávali so zlou cenou. Kto vám zaplatí za škody?

Ďalším rizikom sú hackerské útoky. Ak má napríklad e-shop vstupovať cez definované rozhranie do vášho účtovníctva, skladovej evidencie, logistického modulu alebo CRM, musíte mu „otvoriť brány“ do firmy a tieto brány dôkladne zabezpečiť. Čo keď ale týmito bránami bude vstupovať hacker, poškodzovať alebo vynášať informácie? Ste si istí, že u vášho dodávateľa pracujú certifikovaní odborníci, ktorí takéto riziká dokážu maximálne eliminovať?

Tretím rizikom môže byť samotný dodávateľ. Musíte sa spoliehať na serióznosť jeho personálu. Musíte veriť, že jeho ľudia nebudú vynášať vaše dáta ku konkurencii. Je váš dodávateľ ochotný prijať zmluvné garancie?

Ako vybrať dodávateľa systémovej integrácie

Zoznam ERP a ekonomických systémov, ktoré vieme napojiť na e-shopy. Ich množina sa neustále rozširuje.
Zoznam ERP a ekonomických systémov, ktoré vieme napojiť na e-shopy. Ich množina sa neustále rozširuje.

Čo ďalej?

Ak vás informácie zaujali, môžete zvoliť niektorý z nasledujúcich krokov:

*:
*:
 :

Odesláním této registrace uděluje objednavatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 24725382, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 169090 jako správci v rozsahu výše uvedeného formuláře za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům.

Objednavatel (subjekt údajů) bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností a práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše služby

Najradšej víťazíme u vás zákazníkov. Potešia nás ale samozrejme aj víťazstvá v súťažiach, kde svoje sily meriame s konkurenciou. Sme pyšní najmä na veľké americké víťazstvá, ktoré naša …

Certifikácie sú dôkazom kvalifikácie. Pre vás zákazníkov predstavujú výhodu. Môžete vďaka nim ľahko odlíšiť kvalitných od menej kvalitných dodávateľov aplikácií, či už ide o e-shopy alebo www str…

Pri tvorbe internetových obchodov i www stránok využívame najnovšie technológie spoločnosti Microsoft a vieme, prečo to robíme. Vďaka tomu sú naše aplikácie výkonné, bezpečné a ľahko ro…

Internetové obchody našich klientov sú poistené na dvadsať miliónov korún. A aký to pre vás má význam? Či už využívate internetový obchod ShopCentrik alebo FastCentrik, mali by ste vedieť, že sme…

  • NetDirect s.r.o.
  • Bezplatná linka SR: 0800 700 111

  • Bezplatné linky ČR: 800 666 222, 800 666 333