Sme pravidelne certifikovaní

Certifikácie sú dôkazom kvalifikácie. Pre vás zákazníkov predstavujú výhodu. Môžete vďaka nim ľahko odlíšiť kvalitných od menej kvalitných dodávateľov aplikácií, či už ide o e-shopy alebo www stránky. Dobrí dodávatelia ich jednoducho majú, horší na ne nedosiahnu, pretože nie sú dostatočne silní personálne, technicky alebo procesne.

Certifikácia Microsoft Gold Certified Partner

Logo Microsoft Gold Certified PartnerMicrosoft Gold Certified Partner predstavuje najvyššiu úroveň partnerstva so spoločnosťou Microsoft. Od roku 2007 sme držiteľmi titulu, na ktorý dosahuje iba obmedzená množina firiem, pretože pre jeho udržanie je nutné každý rok spĺňať niekoľko náročných kritérií, využívať najnovšie technológie a mať vo svojich radoch certifikovaných odborníkov. Partnerstvo pre nás predstavuje obrovské výhody, ktoré sekundárne prenášame na našich klientov vo forme kvalitných shopov, webových stránok a odbornej servisnej podpory.

Certifikácia ISO 9001

Logo ČLPR - certifikácia ISO 9001Rovnako ako sa vyvíja NetDirect, priebežne sa aktualizuje aj integrovaný systém riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2009 (Quality Management System). Snažíme sa o to, aby využitie týchto princípov nebolo byrokratickou prekážkou, ale aby nám pomáhalo v efektívnom riadení, rozvoji a zvýšení transparentnosti procesov.

Členstvo v IT Clusteri

Logo združenia IT ClusterPatríme k zakladajúcim členom združenia IT Cluster. IT Cluster združuje viac než 50 firiem a vzdelávacích inštitúcií, vrátane napríklad IBM, Hewlett Packard, Vodafone a VŠB - TU Ostrava. Riaditeľ spoločnosti NetDirect je podpredsedom tejto organizácie a predsedom je rektor VŠB - TU Ostrava. Združenie spája vzdelávacie inštitúcie a podnikateľské subjekty do celku, ktorého poslaním je zabezpečiť prípravu ľudských zdrojov, vytvoriť potenciál pre riešenie inovačných projektov a zabezpečiť spoločné aktivity v oblasti marketingu. Na druhej strane existuje zjavná snaha uplatniť na trhu výsledky výskumu a vývoja cestou spolupráce firiem s akademickou sférou. Cieľom je aplikovať dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a výskumu a zabezpečiť tak ich transfer do podoby komerčne orientovaných produktov.

Členstvo v Asociácii pre elektronickú komerciu

Logo Asociácie pre elektronickú komerciuAko výrobca internetových obchodov FastCentrik, ShopCentrik a webov postavených na redakčnom systéme MediaCentrik sme členmi Asociácie pre elektronickú komerciu. APEK je nezávislá organizácia, ktorá podporuje rozvoj elektronického obchodu v Českej republike. Medzi členov APEK patria najväčšie české internetové obchody, popredné softvérové spoločnosti a finančné inštitúcie.

 
ISO certifikát

Čo ďalej?

Ak vás informácie zaujali, môžete zvoliť niektorý z nasledujúcich krokov:

*:
*:
 :

Odesláním této registrace uděluje objednavatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 24725382, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 169090 jako správci v rozsahu výše uvedeného formuláře za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům.

Objednavatel (subjekt údajů) bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností a práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

O nás

Najradšej víťazíme u vás zákazníkov. Potešia nás ale samozrejme aj víťazstvá v súťažiach, kde svoje sily meriame s konkurenciou. Sme pyšní najmä na veľké americké víťazstvá, ktoré naša …

Certifikácie sú dôkazom kvalifikácie. Pre vás zákazníkov predstavujú výhodu. Môžete vďaka nim ľahko odlíšiť kvalitných od menej kvalitných dodávateľov aplikácií, či už ide o e-shopy alebo www str…

Pri tvorbe internetových obchodov i www stránok využívame najnovšie technológie spoločnosti Microsoft a vieme, prečo to robíme. Vďaka tomu sú naše aplikácie výkonné, bezpečné a ľahko ro…

Internetové obchody našich klientov sú poistené na dvadsať miliónov korún. A aký to pre vás má význam? Či už využívate internetový obchod ShopCentrik alebo FastCentrik, mali by ste vedieť, že sme…

  • NetDirect s.r.o.
  • Bezplatná linka SR: 0800 700 111

  • Bezplatné linky ČR: 800 666 222, 800 666 333