Septembrový NetClub s Martinom Černohorským

Tohtoročný, v poradí už šiesty, NetClub tentoraz privítal Martina Černohorského, predsedu dozornej rady spoločnosti ET NETERA.

Prvé poprázdninové stretnutie NetClubu sa uskutočnilo 25. septembra v Galerie Café Louvre. Hosťom bol tzv. Umožňovač Martin Černohorský – predseda dozornej rady spoločnosti ET NETERA, kde pôsobí od roku 2001, ale predovšetkým tiež úspešný manažér, vizionár a propagátor slobody v práci. Predtým pôsobil napríklad v spoločnostiach Editel CZ, Atlantis Information CO či ICZ.

Martin Černohorský byl hostem záříjového NetClubu
Martin Černohorský bol hosťom septembrového NetClubu, zdroj: www.tuesday.cz

ET NETERA je typická tým, že vo firme neexistuje klasický manažment. Zamestnanci majú svoju voľnosť – môžu si priradiť pracovnú pozíciu, rozhodujú o výške svojich platov, alebo sami vyberajú svojich nových kolegov. Zamestnanci majú oveľa viac zodpovednosti a môžu tiež firme udávať smer. Rozhovor v NetClube sa točil predovšetkým okolo liberálneho prístupu v zamestnaní.

O setkání NetClubu byl zájem, sál byl téměr plný
O stretnutie NetClubu bol záujem, sála bola takmer plná, zdroj: www.tuesday.cz

Prepis rozhovoru si môžete prečítať na stránkach servera Lupa.cz http://www.lupa.cz/clanky/martin-cernohorsky-etnetera-o-vysi-odmen-si-rozhoduji-sami-zamestnanci/.

Hosta záříjového NetClubu - Martina Černohorského tradičně zpovídal Petr Koubský
Hosťa septembrového NetClubu - Martina Černohorského tradične spovedal Petr Koubský, zdroj: www.tuesday.cz

*:
*:
 :

Odesláním této registrace uděluje objednavatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 24725382, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 169090 jako správci v rozsahu výše uvedeného formuláře za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům.

Objednavatel (subjekt údajů) bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností a práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

O nás

Najradšej víťazíme u vás zákazníkov. Potešia nás ale samozrejme aj víťazstvá v súťažiach, kde svoje sily meriame s konkurenciou. Sme pyšní najmä na veľké americké víťazstvá, ktoré naša …

Certifikácie sú dôkazom kvalifikácie. Pre vás zákazníkov predstavujú výhodu. Môžete vďaka nim ľahko odlíšiť kvalitných od menej kvalitných dodávateľov aplikácií, či už ide o e-shopy alebo www str…

Pri tvorbe internetových obchodov i www stránok využívame najnovšie technológie spoločnosti Microsoft a vieme, prečo to robíme. Vďaka tomu sú naše aplikácie výkonné, bezpečné a ľahko ro…

Internetové obchody našich klientov sú poistené na dvadsať miliónov korún. A aký to pre vás má význam? Či už využívate internetový obchod ShopCentrik alebo FastCentrik, mali by ste vedieť, že sme…

  • NetDirect s.r.o.
  • Bezplatná linka SR: 0800 700 111

  • Bezplatné linky ČR: 800 666 222, 800 666 333